Este Campus Virtual é o espazo de ensino e aprendizaxe principalmente na área de prevención de riscos laborais, que está a disposición da Asociación para a Prevención de Accidentes (APA).

Ofrece un conxunto de ferramentas para mellorar os procesos educativos facilitando o contacto continuo entre estudantes e profesores, o seguimento das clases e o acceso a actividades e contidos académicos.

Este ambiente educativo virtual constitúe un soporte para a docencia presencial e permite o desenvolvemento e a impartición de títulos en liña ou semipresencia.

Ademais, os recursos educativos e axuda no uso e funcionamento da plataforma inclúen manuais de formación en formato dixital, coa intención de crear unha gran "Biblioteca Virtual".