Aquest Campus Virtual és l'espai d'ensenyament i aprenentatge fonamentalment en matèria de prevenció de riscos laborals, que posa a la Asociación para la Prevención de Accidentes (APA).

Ofereix un conjunt d'eines que permet millorar els processos educatius facilitant el contacte continu entre estudiants i docents, el seguiment de les classes, i l'accés a activitats i continguts acadèmics.

Aquest entorn educatiu virtual constitueix un suport a la docència presencial i permet el desenvolupament i impartició de titulacions en línia o semipresencials.

A més, dels recursos educatius i l'ajuda sobre l'ús i funcionament de la plataforma, s'inclouen manuals formatius en format digital, amb la intenció de crear una gran "Biblioteca Virtual".